Projekt PKS

PROJEKT PKS to pisany od 2005 roku fotograficzny list do przyszłych pokoleń, w którym dokumentowana jest codzienność ziemi kościańskiej. Dotychczas powstały zdjęcia w ramach cykli: „Osiem dni z życia powiatu”, „Handel” i „Sacrum”. Projekt realizuje Fundacja Projekt PKS.

Osiem dni z życia powiatu

Pierwszą część Projektu PKS tworzy kolekcja zdjęć z lat 2005-2012 pod nazwą "osiem dni z życia powiatu kościańskiego." Uczestniczący w projekcie fotoreporterzy wyruszali na drogi i bezdroża powiatu w dniach, których datę można zapisać jako ciąg powtarzających się cyfr. Rozpoczęli 5 maja 2005 roku (05.05.05) i zakończyli 12 grudnia 2012 roku (12.12.12).

Do tej gry cyfr nawiązuje logo poszczególnych edycji projektu, którym jest tablica rejestracyjna pojazdów z powiatu kościańskiego. Umieszczane są na niej numery odpowiadające datom realizacji kolejnych części projektu od PKS 050505 do PKS 121212.

Fotoreporterzy nie mieli wyznaczonych tras, ani listy obiektów i osób wartych uwiecznienia. Ich jedynym zadaniem, było sfotografowanie miejsc do których dotarli i ludzi z którymi rozmawiali. Co roku gromadzone były także zdjęcia nadsyłane przez mieszkańców powiatu.

Na stronie zobaczyć można znaczną część powstałych w projekcie zdjęć. Całość z opisem zdeponowano w Muzeum Regionalnym w Kościanie.

W projekcie uczestniczyli fotoreproterzy: Edward Baldys, Piotr Borowski, Mariusz Ciesielski, Bartosz Dziamski, Andrzej P. Florkowski, Mariusz Forecki, Marek Lapis, Bogdan Ludowicz, Hania i Marek Majchrzak, Marta Michałowska, Maciej Mosur, Alicja Muenzberg-Czubała, Paweł Sałacki, Szymon Siewior, Karolina Sikorska, Sławomir Skrobała, Filip Springer, Paweł Szott

Autor projektu: Paweł Sałacki
Partnerzy: Gazeta Kościańska, Starosta Kościański, wójt i burmistrzowie gmin powiatu kościańskiego.
W roku 2015 ukazał się album podsumowujący projekt

Każdej edycji "ośmiu dni z życia powiatu" towarzyszył krótki dziennikarski opis dnia, który uzupełnia wykonane tego dnia fotografie.

Sprawdź co się działo w dni realizacji kolejnych odsłon projektu.

Handel 

W roku 2015 i 2016 na zaproszenie miasta i Projektu PKS, Sławomir Skrobała przyglądał się różnym formom handlu w Kościanie i okolicy. Fotografował sklepy, hurtownie, targowiska, wszechobecną reklamę, okna wystawowe, wyłożony na półkach asortyment. Utrwalił na zdjęciach miejsca, które codziennie odwiedzamy, ale rzadko im się przyglądamy.

Fotografie: Sławomir Skrobała
Organizatorzy: Paweł Sałacki, Miasto Kościan i Gazeta Kościańska.

Więcej o projekcie Handel

Sacrum

W roku 2016 i 2017 Anna Ryl i Zbigniew Warczok realizowali cykl poświęcony życiu religijnemu kościaniaków. Dokumentowali codzienne i odświętne obrzędy katolików, protestantów i wyznawców religii niechrześcijańskich. Fotografowali nabożeństwa, spotkania modlitewne, procesje, pielgrzymki, chrzty, komunie, śluby, pogrzeby.

Fotografie: Anna Ryl i Zbigniew Warczok 
Organizatorzy: Paweł Sałacki, Miasto Kościan i Gazeta Kościańska.

Więcej o projekcie Sacrum

Kościan 2000

Projekt polegający na dokumentowaniu życia miasta w roku, w którym Kościan obchodził 600-lecie odnowienia praw miejskich, opracowali w 1999 roku Andrzej Florkowski i Paweł Sałacki. Mecenat nad projektem objęło Miasto Kościan, a wykonane zdjęcia trafiły do zbiorów Muzeum Regionalnego, stając się zaczątkiem rozwijanej w kolejnych latach kolekcji fotografii opisujących Ziemię Kościańską u progu trzeciego tysiąclecia.

Fotografie: Andrzej P. Florkowski
Organizatorzy: Paweł Sałacki, Miasto Kościan

Więcej o projekcie Kościan 2000